சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தபால் ஓட்டு சென்னையில் பணி துவக்கம்

சென்னையில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தபால் ஓட்டு பெறும் பணி துவங்கியது அண்ணா நகர்: அண்ணா நகர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தபால் ஓட்டு பெறும் பணி துவக்கம் அண்ணா நகர் தொகுதியில் 586 தபால் ஓட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட உள்ளன அதிகாரிகள் 5 குழுக்களாக பிரிந்து தபால் ஒட்டுக்களை பெறுவதற்கான பணிகளை தொடங்கியுள்ளன எழும்பூர்: எழும்பூர்  சட்டமன்ற தொகுதியில் தபால் வாக்குகள் பெறப்படுகின்றன அதிகாரிகள் 4 குழுக்களாக பிரிந்து தபால் வாக்குகளை பெற்று வருகின்றனர் எழும்பூர் தொகுதியில் […]

Continue Reading