சென்னை சாந்தோமில் பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான வேலைவாய்ப்பு முகாம்

பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினத்தை  சேர்ந்த வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு முகாமை, பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியின பிரிவினருக்கான தேசிய பணி சேவை மையம், இந்திய அரசு, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்துடன் இணைந்து , சென்னை சாந்தோமில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி தலைமை இயக்குநரகம்,  2021 ஏப்ரல் 26 அன்று தனது அலுவலக வளாகத்தில் நடத்துகிறது. 2021 ஏப்ரல் 26 அன்று காலை 9.30 முதல் மாலை 4 மணி வரை பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியின பிரிவினருக்கான தேசிய பணி சேவை மையம், தொழிலாளர் மற்றும் […]

Continue Reading