மக்கள் நவீன வாழ்க்கைக்கு மாறினாலும் கழிப்பறை பயன்பாடு 100% இல்லை. அதிகாரிகள் வருத்தம்

மொபைல் பயன்பாடு உள்ளிட்ட நவீன வாழ்க்கை முறைக்கு மக்கள் மாறிவிட்டார்கள். வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் மாறிவிட்டன. ஆனால் அடிப்படை சுகாதாரத்திற்கான நல்ல பழக்க வழக்கங்களுக்கு மக்கள் இன்னமும் முழுமையாக மாறவில்லை. எல்லா வீடுகளிலும் கழிப்பறை இருந்தாலும் 100% பயன்பாடு இல்லை. பசுமை வீடு, பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தில் கட்டித் தரப்படும் வீடு என அரசு வழங்கும் வீடுகளில் கழிப்பறை வசதி உள்ளது. பொது இடங்களில் மலம், சிறுநீர் கழிக்காத ஊராட்சி […]

Continue Reading