அரசே… ஆலயம் விட்டு வெளியேறு..!! வலுக்கும் போராட்டம்

பெருமையும் பழமையும் வாய்ந்த தமிழகத்தில், தமிழர்கள், தொன்மை காலத்தில் இருந்தே, வாழ்ந்து வருகின்றனர். தமிழக மக்களின் நாகரிகம், உலகின் மிக பழமையானது. எனினும், தமிழ்நாட்டிற்கு, சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறே, நம்மிடம்  தற்போது கிடைத்து உள்ளது. பல்லவ அரசு, சேர, சோழ, பாண்டிய பேரரசு காலத்தில் இருந்து தான், முழுமையான வரலாறு உள்ளது. சோழர்கள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே, “தெற்கு தீபகற்ப பகுதி” முழுவதும், தங்கள் பேரரசை விரிவுபடுத்தி இருந்தனர். தமிழ் மன்னர்கள், தங்களுடைய ராஜ்ஜியத்தை எங்கு நிறுவினாலும், […]

Continue Reading