அமெரிக்காவின் ஆயுத அரசியல் – பாதிக்கப்படும் மத்திய கிழக்கு தேசங்கள்

இரண்டாம் உலகப் போரின் போக்கை இருவர் தீர்மானித்தனர். ஒருவர் அடால்ப்ஹிட்லர். இவர் கையில் எடுத்தது யூத எதிர்ப்பு. அவரது பாணியில் சொன்னால் துடைத்து எறிவது. சொன்னதோடு செய்யவும் செய்தார். யுத்த காலத்தில் இந்த மொத்த உலகில் இறந்தவருக்கு சமமாக இவர் யூதர்களை கொன்று இருக்கிறார். இரண்டாமவர் ஆல்பர்ட்ஐன்ஸ்டீன். E = mc² எனும் சூத்திரத்திற்கு சொந்தக்காரர். அது மட்டுமல்ல ஜப்பானிய நாகாசாஸி ஈரோஷிமா மீதான அணு ஆயுத தாக்குதலுக்கு மூலக் காரணமாக இருந்தது இவரது கண்டுப்பிடிப்பு. இதன் […]

Continue Reading