அரசியலுக்கான புதிய பயணத்தை தொடங்கிய பாரத பிரதமர்.

கோவையில் நேற்றைய கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர், தனது உரையில் தமிழகம் புதிய தேர்தலை சந்திக்க போகிறது என்று கூறியுள்ளார்.  ஆம் இரு ஆளுமைகள் இல்லை, என்ற கண்ணோட்டம் பொதுவாக எல்லோரிடத்திலும் இருக்கலாம்!ஆனால் அவ்வளவு சாதாரணமாக கடந்து செல்ல இயலவில்லை அவரது தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தைகளை.நமது தமிழக அரசியல் திரு காமராஜர் ஐயா, திரு முத்துராமிலிங்க ஐயா  போன்ற தேசியவாதிகளுக்கு பிறகு பல வடிவங்களை பெற்று, பல மாயைக்குள் நுழைந்து, உருமாறி நிற்கிறது.முப்பது கோடி முகமுடையாள், செப்பு மொழி பதினெட்டுடையாள் எனினும் சிந்தனை […]

Continue Reading