விஸ்வ-பாரதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பிப்ரவரி 19 அன்று பிரதமர் உரையாற்றவிருக்கிறார்

ரவீந்திரநாத் தாகூரால் 1921-ஆம் ஆண்டு விஸ்வ-பாரதி நிறுவப்பட்டது. நாட்டிலேயே பழமையான பல்கலைக்கழகம் இதுவாகும். 1951-ஆம் ஆண்டு, நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் ஒன்றின் மூலம் மத்திய பல்கலைக்கழகமாகவும், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனமாகவும் விஸ்வ-பாரதி அறிவிக்கப்பட்டது. ரவீந்திரநாத் தாகூரால் வடிவமைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றி வந்த இப்பல்கலைக்கழகம், பல்வேறு இடங்களில் உள்ள நவீன பல்கலைக்கழங்களில் ஒன்றாகவும், காலப்போக்கில் உருவெடுத்தது. இதன் வேந்தராக பிரதமர் இருக்கிறார். விஸ்வ-பாரதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் 2021 பிப்ரவரி 19 அன்று காலை 11 மணிக்கு காணொலி […]

Continue Reading