ஸ்டாலினால் தமிழகத்தின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாது – பாண்டே அதிரடி

ஐந்துமுறை முதலமைச்சராக(1969-2011) இருந்த ஒருவரின் மகன், தமிழ்நாட்டின் குறைகளை 100 நாட்களில் தீர்க்கிறேன் என்று மனு வாங்குகிறார். இது எவ்வளவு கேவலமான விசயம். இவரது தந்தை கருணாநிதி 6863 நாட்கள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்து இருக்கிறார். இந்த நாட்களில் ஏன் கருணாநிதி எங்கள் பிரச்சனைகளை நீக்கவில்லை என்று யாரும் கேட்கவில்லை. இவர் மட்டும் எங்கள் பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்ப்பார் என்றும் யாரும் நினைக்கவில்லை. இவற்றை பற்றி நான் எதை எழுதுவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. எது எப்படி […]

Continue Reading