தமிழர் வளர்ந்தால் தானே தமிழும் வளரும்

“திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு” என்பது நமது ஔவையார் வாக்கு. அந்த வாக்கிற்கு ஏற்ப, பணம் சம்பாதிக்க, எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளலாம். கடல் கடந்து வாணிபம் செய்து, நல்ல முறையில் பொருள் ஈட்டலாம் என்ற எண்ணம், இன்று நேற்று தோன்றியது அல்ல, பழங்காலத்தில் இருந்தே, தமிழகத்தில் இருந்து வருகின்றது. நமது நாட்டினரின் கப்பல் கட்டும் திறமைகளையும், அதை நிர்வகிக்கும் திறமையையும் வெளிநாட்டினர் நன்கு அறிந்து வைத்து இருந்தனர். நமது நாட்டில் கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலேயே, 16 துறைமுகங்கள் […]

Continue Reading