டெல்லி கலவரம் – விவசாயிகள் போராட்டம் உண்மையில் நடந்தது என்ன – ஊடகங்கள் வெளியிட்டது என்ன?

ஜனநாயக நாட்டில் ஊடகம் நான்காவது தூண் என வர்ணிக்கப்டும். ஆட்சி மன்றம், நிர்வாகம், நீதித்துறை எவ்வாறு முக்கியமான பங்கு ஆற்றுகிறதோ அதே அளவில் ஊடகத்தின் பங்கும் முக்கியமானது. 1975க்கு பின்னர் இந்தியாவில் உள்ள ஊடகங்கள் பெரும்பாலும் தேச விரோத இடதுசாரி சக்திகளுக்கு கைபாவையாக மாற்றப்பட்டது. 2014க்கு பின்னர் இந்தியாவில் உள்ள நாளிதழ்களும், மின்னனு ஊடகங்களும் பாரத பிரதமர் மோடி அரசுக்கு எதிரான கருத்துக்களை மட்டுமே வெளியிட்டு, விவாத மேடையிலும் அரங்கேற்றம் நடத்துகிறார்கள். ஜனவரி 26ந் தேதி மத்திய […]

Continue Reading